Edu-Versity: jouw partner in betekenisvolle coaching rond digitale middelen

Edu-Versity is een innovatieve leerhub die zich inzet om leerkrachten te inspireren en te motiveren om technologie op een creatieve en betekenisvolle manier te gebruiken. Op die manier trainen we leerkrachten om leerlingen mee te nemen in de 21ste-eeuwse vaardigheden en hen klaar te stomen voor de toekomst. Onze aanpak is duurzaam en geïntegreerd, met een sterke nadruk op samenwerking met leerkrachten. De opleidingen focussen op het gebruik van Microsoft-technologieën. We gaan hier op zoek naar de beste tools en oplossingen voor jouw situatie en doel. Onze coaching wordt aangepast aan de behoeften van de school. Daarnaast werken we altijd met een intakegesprek om de huidige situatie te evalueren en samen met de school een pad uit te stippelen.

Pedagogische Trajecten: voorbij de knoppen

Bij Edu-Versity geloven we dat technologie meer is dan een verzameling van knoppen en functies. Technologie is een krachtig instrument om je onderwijs te versterken en vernieuwen. Daarom bieden we je, naast een uitgebreide catalogus aan opleidingen, ook pedagogische trajecten aan. Daarbij verkennen we samen met jou de mogelijkheden en meerwaarde van die technologieën. Deze trajecten richten zich op belangrijke thema’s zoals:
  • leerlingen inspireren om te innoveren met technologie
  • bestaande lesmethoden transformeren met digitale technieken
  • differentiëren door gebruik te maken van technologie
  • inclusief en op maat lesgeven
  • je eigen sterktes ontdekken en toepassen in je lespraktijk

 

Persoon creatief gebruiken apps - Utilisation créative des applications par les personnes - Person creative use apps

We gaan daarbij steeds op zoek naar de betekenis van het inzetten van digitale middelen. Samen verkennen we de pedagogische meerwaarde die ze kunnen bieden voor het leerproces, de motivatie en de betrokkenheid van de leerlingen. We helpen je om een kritische en reflectieve houding aan te nemen ten opzichte van de technologie. Zo leer je deze gebruiken als een middel en niet als een doel op zich.

Duurzame Coaching: bouwen aan een langdurige impact

Een duurzaam traject start met het vaststellen van de huidige situatie en de verwachtingen. Het intakegesprek is de eerste stap van ons coachingstraject waarbij we in gesprek gaan om de beginsituatie en het gewenste einddoel vast te leggen. Daar stellen we samen met jou een plan op gebaseerd op jouw situatie en behoeften. Elke school en elke les is immers uniek. Duurzame coaching houdt in dat we opteren om niet altijd te werken met eenmalige sessies. Vandaar dat we een coachingstraject aanbieden dat over meerdere maanden loopt. Dit zorgt voor een betere verankering van de verworven kennis. Het stelt ons ook in staat om te werken met ervaring in plaats van enkel theorie. Onze coaching stopt niet na het traject, we voorzien ook na jouw sessie(s) toegang tot materialen.

EDU-Versity Community: een netwerk van gepassioneerde leerkrachten

Een opleiding om samen te leren met coaching - Une formation pour apprendre en même temps que le coaching - A training to learn together with coaching

De EDU-Versity Community moet een netwerk van geëngageerde leerkrachten worden, die technologie op een creatieve en betekenisvolle manier gebruiken. Een community waar leerkrachten ook na de opleidingen een verbondenheid kunnen ervaren en ervaringen kunnen uitwisselen.
Daarom voorzien we een online omgeving waar leerkrachten in gesprek kunnen gaan met elkaar, ideeën kunnen delen, vragen kunnen stellen, feedback kunnen geven en ontvangen, en samen kunnen leren. Door deel uit te maken van de EDU-Versity Community, word je lid van een groeiende groep van innovatieve en gemotiveerde leerkrachten Een community die samen streeft naar een beter onderwijs voor de 21e eeuw.

Tooling op Maat: de juiste technologie voor jouw doel

Elke school, elke klas en elke leerling anders is, daar zijn we ons van bewust. Daarom bieden we geen standaard tooling cursussen aan, maar tooling op maat. We helpen je om de juiste technologie te kiezen en te gebruiken voor jouw doel, of het nu gaat om het verrijken, differentiëren of personaliseren van je lessen.
We leren je hoe je Microsoft-technologieën optimaal kunt inzetten in je klas, zoals MS Teams, OneNote, PowerPoint en andere applicaties. Maar we doen dit altijd binnen het kader van creatieve lesmethoden, die aansluiten bij de 21e eeuwse vaardigheden en competenties.
Onze tooling op maat is geen eenrichtingsverkeer, maar een dialoog. Daarom luisteren we naar jouw wensen, vragen en feedback, en passen onze cursussen aan op basis van jouw input. Zo zorgen we ervoor dat je altijd de meest relevante en actuele kennis en vaardigheden opdoet.
Edu-Versity is meer dan een opleidingscentrum, het is een partner in het onderwijs die zich inzet voor de ontwikkeling van leeromgevingen die leerlingen voorbereiden op de toekomst.