Persoon creatief gebruiken apps - Utilisation créative des applications par les personnes - Person creative use apps

Digitaal Onderwijs Innovator

De opleiding en certificering Digitaal Onderwijs Innovator werd uitgewerkt vanuit de vraag van scholen en leerkrachten naar ondersteuning bij het zinvol implementeren van digitale middelen. Deze cursus werd opgebouwd vanuit het Europees kader voor de digitale competentie van leerkrachten (DigCompEdu focus niveau C) maar eveneens afgetoetst aan de ISTE Standaarden voor Docenten. Deze opleiding gaat verder dan het ontdekken van digitale tools. We duiken ook in je eigen sterktes en bouwen daarop verder. Op die manier ontdek je waar jij kan op inzetten om jouw lesgeven naar een hoger niveau te tillen.

Het traject wordt als volgt opgebouwd:
  • Het traject start in oktober met een fysieke bijeenkomst.
  • Na deze sessie, word je lid van onze Community waarin je terecht kan met vragen, bronnen kan raadplegen en kan netwerken.
  • In de 6 daarop volgende maanden (november – april) zijn er maandelijkse online meetings waarin telkens een specifiek topic in relatie met het traject (en geënt op DigCompEdu en ISTE) verder wordt uitgediept. Ondertussen ga je de aangeleerde zaken uitproberen en toepassen in je lespraktijk. Je documenteert jouw testcases in een portfolio.
  • Je dient jouw portfolio in in de loop van de maand mei. Het maken van je portfolio is (was) een proces en gaat (indien nodig) gepaard met persoonlijke begeleiding.
  • Bij aanvaarding van je portfolio wordt je ‘Digitaal Onderwijs Innovator’. Dit wordt gevierd op het slotevent in juni.

Selecteer het opleidingstype:

Prijs

 726,00
Lamp met notitieblaadje -Lampe avec bloc-notes - Lamp with note pad

Bij vragen of onduidelijkheden mag je ons steeds contacteren. 

Leerkracht/Docent

DigCompEdu

ISTE for students

ISTE for teacher

ISTE for coaches

Deze opleiding is een traject en wordt uitgespreid over de loop van een schooljaar. Hieronder vind je een planning van hoe zo’n jaar eruit ziet.

  • oktober: opleidingsdag (fysiek)
  • november – april: 6 webinars van 1,5 uur (online)
  • mei: portfolio
  • juni: slotevent (fysiek)

Jouw portfolio bouw je in de loop van het jaar op en dien je in in de maand mei. In juni volgt dan een slotevent.

Edu-Versity:

  • Deze cursus wordt geëvalueerd aan de hand van een portfolio. Deze wordt opgebouwd in de loop van de opleiding.
Mix van tools

Gerelateerde producten