Een opleiding om samen te leren met coaching - Une formation pour apprendre en même temps que le coaching - A training to learn together with coaching

Digitaal Onderwijs Innovator

2 personen met analysebord - Tableau d'analyse avec 2 personnes - 2 people with analysis board

Welkom in het traject tot digitaal onderwijs Innovator

Op deze pagina kan je per module de video opnames raadplegen alsook het materiaal en de snelkoppelingen terugvinden. Deze video’s zijn vrij algemeen gehouden en een beknopte versie van wat er in de fysieke sessies wordt gezegd. 

Na elke video is er een opdracht die je moet uitvoeren in je eigen OneNote.

Kijk zeker in het Team in MS Teams om de gesprekken, OneNote en de materialen te vinden.

Ontdek je sterktes

1. Introductie tot Sterktes

De eerste van een reeks rond je persoonlijke sterktes in je onderwijs en professionele persoonlijke skills:

 • Wat is je sterkte?
 • Welke valkuilen?
 • Onderzoek jezelf?

 

Gebruik hiervoor deze webpagina om je sterktes te analyseren

2. Beginnen met de IAM

Nu je weet welke je sterktes zijn gaan we op onderzoek naar de I (Inzicht) in je IAM:

 • Welke zijn je sterktes?
 • Maak kernwoorden?
 • Zoek een leuke Emoji

 

Gebruik hiervoor het IAM formulier in je OneNote.

3. Geef betekenis en Impact

Nu je inzicht hebt in je eigen sterktes zoeken we wat voor jou een lesdag of een les zo goed maakt.

 • Wat maakt een les/dag goed?
 • Wat bezorgt dit goede gevoel je?
 • Hoe komt dit voort uit je eigen sterktes?
 • Wat is de Impact hiervan op je lessen en je leerlingen?

4. Werk met je tegenpool

Nu je jezelf hebt onderzocht en je eigen sterktes kent, kijk je misschien anders naar lesgeven. Maar jij hebt 5 van de 20 sterktes. Welke 5 zijn het minst sterk bij jou en hoe hebben die een impact op onderwijs?

 • Wie is je tegenpool?
 • Wat heb je gelijk en wat heb je verschillend?
 • Hoe kijken jullie anders naar lesgeven?
 • Wat zou je als advies geven? Welk advies heb je gekregen?

Werken met ISTE en DigCompEdu standaarden

1. Voorstelling standaarden

….  We bespreken:

 •  

2 Apply

 We bespreken:

 •  

Ontwikkel je onderwijsvisie

1. Voorstelling Education platform

….  We bespreken:

 •  

2 Apply

 We bespreken:

 •  

Digitaal lesmateriaal ontwikkelen (Digital Tooling)

1. Voorstelling materiaalvormen

Na het ontwikkelen van je visie op onderwijs en het ontdekken van jezelf is het boeiend om te kijken hoe we omgaan met digitaal lesmateriaal:

 • Welke vormen van Multimedia bestaan er?
 • Welke vormen van lesmateriaal gebruik jij?
 • Welke voordelen heeft elk materiaal?
 • Hoe ervaar jij deze vormen?

 

Na deze video zal je zelf in de praktijk onderzoeken hoe dit werkt en gebruik je DEZE webpagina.

2 Hoe begin je aan digitaal lesmateriaal

Nu je ervaren hebt hoe elke materiaalvorm aanvoelt stel je jezelf de vraag hoe je dit allemaal moet maken. We geven een inkijk in hoe onze lesgeverzelf zijn lessen opbouwt en welke tools er bestaan:

 • Hergebruik!
 • Begin klein en durf te bouwen.
 • De voordelen in leerzorg, differentiatie en steun
 • Stappenplan
 • Digitale tools

 

Na deze video moet je zelf aan de slag met één van de toepassingen. Dit noteer je weer in je OneNote.

Microsoft (Innovative) Educator (Expert)

1. Voorstelling Education platform

….  We bespreken:

 •  

2 Apply

 We bespreken:

 •  

Microsoft (Innovative) Educator (Expert)

1. Voorstelling Education platform

….  We bespreken:

 •  

2 Apply

 We bespreken:

 •  

Microsoft (Innovative) Educator (Expert)

1. Voorstelling Education platform

….  We bespreken:

 •  

2 Apply

 We bespreken:

 •